atgimti

atgimti
atgi̇̀mti vksm. Senóvėje tikė́ta, kad di̇̀dvyriai atgi̇̀mdavo vė̃lei.

.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • atgimti — atgìmti, sta (àtgema), àtgimė intr. 1. gimti iš naujo; atsinaujinti: Kaipog gali žmogus atgimt senas būdamas? DP251. | prk.: Šaltis àtgimė tas pats, kap buvo Lp. Pašaliai garino atgimstančios žemės kvapą P.Cvir. Jo atmintyje kaip gyvas atgimė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgimtis — atgimtìs sf. (3b); rš atgimimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antgimti — antgim̃ti (ž.) žr. užgimti: 1. Yra ančgìmusi kita karta – jauniesiems neprisakysi neiti į šokalą Šts. 2. Añtgimė vaikas su kupra Šts. gimti; antgimti; apgimti; atgimti; įgimti; išgimti; nugimti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgimti — apgìmti, sta (àpgema), àpgimė intr. 1. gimti su trūkumais, su neigiamomis savybėmis: Aš toks apgimiau, ir jau negaliu tą pamesti J. | refl.: Jis su tokiu naujikauliu apsigìmęs K. Ar jis vėliau apžabalo, ar toks apsìgimė? Svn. Jis aklu ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgimimas — atgimìmas sm. (2) → atgimti 1: Tas atgimimas, savo, žmogaus, vertės pajutimas, nauju džiaugsmu įsiliejo mokytojo sielon P.Cvir. Jau švintančios aušros žaroj matau aš tavo atgimimą K.Kors. Antikinės kultūros atgimimas suėjo į konfliktą su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gimti — gìmti, sta ( a; SE123, gẽma Skr), ė intr. Gs, Snt, Vl, Pn, Jž, Dkšt, gim̃ti, gẽma ( sta, gem̃sta), gìmė K, J, Rs, Dkš, Slm, Kp, Rdm, Žsl 1. atsirasti pasaulyje gimdymu: Nors ir daug gimdavo kūdikių, bet du trečdaliai jų išmirdavo ir dvejų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgimti — išgìmti, sta (išgem̃sta), ìšgimė intr. 1. gimti nepanašiam į ką, atsitolinti (nuo giminės): Sūnus toks ìšgimė, t. y. atskirus nuo visų esti J. | refl.: Išsigimęs iš savo giminės I. 2. suprastėti, degeneruoti: Laukinis gyvulys, pavirsdamas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugimti — nugìmti, sta, nùgimė 1. žr. prigimti 2: Ans jau toks žvairas nùgimė Šauk. Anam ta raudona dėmė nugimusi (iš prigimties) Šauk. 2. refl. gimti panašiam į ką: Jis nusigimė į dėdę Mrk. Abudu vaikai nusigimė į tėvą rš. gimti; antgimti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagimti — pagìmti, sta (pàgema), pàgimė 1. žr. gimti 1: Ans jau toks pàgimė – su viena suvytusia rankele Brs. Ar tokio[je] valando[je] kas yr pagimęs Slnt. Šitie yra vaikai ..., kurie ... pagimė žemėje Kanaan BB1Moz36,5. | prk.: Iš to pagimsta viltis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pergimti — pergimti, pergim̃ti, sta, pergimė 1. intr. gimti iš naujo; pasidaryti kitokiam: Toks apsigimęs, jau nebepargims Slnt. Naujoj vietoj žmogus lyg per nauja pergimsta Vj. | refl.: Aš jau nebepersigimsiu – koks esmu, toks ir būsiu Ds. 2. tr. gimti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”